Give IM

Indre Mission i Give er et åbent fællesskab, som samles i Missionshuset, Fredensgade 6 ca. en aften om ugen til foredrag, forkyndende møder, sang- og temaaftner m.v. Enkelte møder afholdes om eftermiddagen.
Vi synger, lytter, drøfter og dyrker det sociale fællesskab.
En gang om måneden er vores møder flyttet ud i private hjem, hvor vi samles i studie- og bibelkredse, hvor alle også er velkomne.

Indre Mission er en del af det kirkelige tilbud i Give. Vi bygger arbejdet på samme bekendelsesgrundlag som Den danske Folkekirke. Vi er en del af landsbevægelsen www.indremission.dk
Alle er velkomne til vores møder.
Der er fri entré og gangbesværede tilbydes kørsel.
Ved møderne kan købes kaffe m/ brød.
Møderne varer ca. 2 timer.

Halvårsprogrammet er fremlagt i kirken og på biblioteket, og det kan ses i udhængsskabet ved Missionshuset, samt her på hjemmesiden.